Gdzie można wykonać zabieg zamknięcia PFO pomiędzy przedsionkami?

Zabiegi PFO

Zabieg wykonywany jest standardowo przez dojście żylne w znieczuleniu miejscowym. Trwa około 40 minut. Wszczepienie”parasolki” odbywa się pod kontrolą echokardiografii i RTG. Za pomocą cewnika diagnostycznego przechodzi się poprzez kanał przetrwałego otworu owalnego do lewego przedsionka. Następnei wprowadza się koszulkę transseptlaną poprzez którą wprowadza się do lewego przedsionka „parasolkę” czyli okluder.

Następuje otwarcie części lewoprzedsionkowej a następnie poprzez zsunięcie koszulki transseptalnej otwiera się część prawoprzedsionkową. W  drugiej dobie pacjent wraca do domu. Miesiąc po zabiegu obowiązuje oszczędzający tryb życia, przez pół roku należy zażywać leki przeciwpłytkowe. Po pół roku wykonuje się kontrolne badanie ultrasonografii doplerowskiej przezczaszkowej i / lub echokardiografii przeprzełykowej celem oceny skuteczności zabiegu.

Zabiegi PFO

Nie ma na razie jednoznacznych standardów postępowania u chorych z PFO oraz udarami niedokrwiennymi. Leczenie czyli zmniejszenie ryzyka kolejnego udaru polega na podawaniu leków przeciwpłytkowych, doustnych antykoagulantów oraz przez zamknięcie PFO.

Nie istnieją wyraźne wskazania dotyczące zamykania PFO. Niezarośnięty od okresu życia płodowego otwór owalny nie jest uznawany za patologię, a więc nie wymaga leczenia. W szczególnych sytuacjach klinicznych PFO może jednak powodować przeciek z lewego przedsionka do prawego i w konsekwencji zatory w krążeniu systemowym, w tym mózgowym.

Udar kryptogenny rozpoznaje się po wykluczeniu innych przyczyn udaru niedokrwiennego.

Czynnikami ryzyka pierwszego i kolejnego udaru mózgu u chorych z PFO są:

  • wiek <55 lat,
  • nawracające zdarzenia udarowe,
  • mnogie ogniska niedokrwienne mózgu w badaniach obrazowych,
  • udar mózgu związany z próbą Valsalvy,
  • duży otwór owalny,
  • duży prawo-lewy przeciek w badaniu TEE w trakcie prób prowokacyjnych,
  • współistniejący ASA,

W chwili obecnej nie ma wystarczających danych, aby zalecać zamykanie PFO po pierwszym udarze mózgu, zabieg taki można rozważyć u chorych z nawracającym udarem o nieokreślonej przyczynie.