Urządzenia do zatykania PFO

Udary mózgu

Udary mózgu

Udar mózgu to zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.

Rodzaje udaru: udar mózgu może być krwotoczny (wywołany wylewem krwi do mózgu) lub niedokrwienny (wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu). Udary stanowią trzecią po chorobie niedokrwiennej serca i nowotworach przyczynę zgonów.

Cechy: Udar mózgu jest niejednorodną jednostką chorobową. Szacuje się, że ok. 80% udarów ma podłoże niedokrwienne, głównie zakrzepowe lub zatorowe. U ok. 1/3 chorych nie udaje się ustalić przyczyny choroby.

Udary niedokrwienne o nieustalonym podłożu nazywane sąkryptogennymi.