Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ang. atrial septal defect, ASD) – jedna z najczęstszych wrodzonych wad serca, stanowi 3–14% wad. Wyróżnia się ubytki typu:

  • otworu pierwotnego
  • otworu wtórnego
  • sinus venosus
  • zatoki wieńcowej
  • PFO (patent/persistent foramen ovale). Występuje u około 20-30% ludzi.