Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej

Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ang. atrial septal defect, ASD) – jedna z najczęstszych wrodzonych wad serca, stanowi 3–14% wad. Wyróżnia się ubytki typu: otworu pierwotnego otworu wtórnego sinus venosus zatoki wieńcowej PFO (patent/persistent foramen ovale). Występuje u około 20-30% ludzi.