ZARZĄD ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO uprzejmie zaprasza Szanownych Państwa na Posiedzenie Naukowe pt.: Stop udarom. Posiedzenie kardiologów i neurologów odbędzie się w dniu 31 marca 2014 roku o godz. 18:00 w Hotelu Sheraton, przy ul. Powiśle 7 w Krakowie Prowadzenie:

  • prof. UJ, dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Pieniążek Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicumw Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

Plan posiedzenia naukowego

  • Zabiegi endowaskularne tętnic łuku aorty w profilaktyce udarów mózgu Piotr Pieniążek
  • Zabieg stentowania tętnicy szyjnej Operatorzy: Łukasz TekieIi, Marcin Misztal, Andrzej Brzychczy
  • Chirurgia tętnic dogłowowych – postępy i nowe wyzwania Mariusz Trystuła
  • Otwarty otwór owalny – czy leczenie interwencyjne, kiedy i dla kogo Tadeusz Przewłocki
  • Zabieg zamknięcia PFO Zespół: Tadeusz Przewłocki, Piotr Wilkołek, Piotr Podolec, Monika Komar
  • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła || – nowe możliwości Monika Rudzińska
  • Migotanie przedsionków – dlaczego jest taką częstą przyczyną udarów? Piotr Podolec