PFO – Przetrwały otwór owalny

PFO – Przetrwały otwór owalny

PFO – Przetrwały otwór owalny

Przetrwały otwór owalny (ang. patent foramen ovale) jest to otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca. W życiu płodowym człowieka otwór ten zapewnia komunikację między przedsionkami. Poród powoduje zmiany fizjologiczne w sercu noworodka – wzrost ciśnienia w lewym przedsionku powoduje zasklepienie otworu, co następujew przeciągu pierwszych dwóch lat życia.U dorosłego człowieka pozostałością otworu owalnego jest tzw. dół owalny w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Na podstawie badań epidemiologicznych wiadomo, że u około 1/4 populacji osób dorosłych nie dochodzi do takiego zamknięcia co powoduje, że otwór pozostaje drożny.

Wzrost ciśnienia w prawym przedsionku, który występuje w trakcie tzw. próby Valsalvy(wytężony wdech przy zamkniętej głośni), czyli parcia lub kaszlu powoduje przedostawanie się krwi z prawego do lewego przedsionka. W ten sposób materiał zatorowy może dostać się drogą lewej komory do tętnic mózgowych, powodując ich zamknięcie a w konsekwencji uszkodzenie mózgu i objawy udaru mózgu lub odruchowy skurcz i wystąpienie objawów aury migrenowej.

Przetrwały otwór owalny