Poniżej zaprezentowane są filmy i multimedia związane z tematyką PFO

Atrial Septal Defect

Mending Young Hearts: Atrial Septal Defect Repair

Atrial Septal Defect (ASD)

Wideo: Zabieg zamknięcia PFO

Wideo: Zabieg zamknięcia PFO

PFO Closure