Migrena a PFO (przetrwały otwór owalny)

Migrena a PFO (przetrwały otwór owalny)

Jaki jest związek między migreną a przetrwałym otworem owalnym (PFO)?

PFO i migreny – migrena z aurą jest bardziej powszechna u osób z PFO i PFO jest bardziej powszechne u osób, które mają migrenę z aurą. Jednak, nie jest jasne, czy jest to związek przyczynowy.

PFO jest bardziej powszechne u pacjentów którzy mają stwierdzoną migrenę z aurą, niż w populacji ogólnej. PFO występuje w około 40% do 60% ludzi, którzy mają migreny z aurą w porównaniu z 20% do 30% osób w ogólnej populacji.

Nie jest jasne, w tej chwili, czy istnieje związek przyczynowy lub współistniejące związek między migreną z aurą i PFO.

Migrena a PFO (przetrwały otwór owalny)

Zamknięcie PFO

Sugeruje się, że zamknięcie PFO może być skuteczne w leczeniu migreny.

Ważne
• Migrena z aurą jest bardziej rozpowszechniona w obecności PFO.

• PFO jest bardziej rozpowszechnione w migrenie z aurą.

• Zamknięcie PFO nie jest zalecane w leczeniu migreny ponieważ wpływ zamknięcia PFO w leczeniu migreny musi jeszcze zostać ustalony.