Leczenie PFO i udarów niedokrwiennych

Leczenie PFO i udarów niedokrwiennych

Zabieg wykonywany jest standardowo przez dojście żylne. Nie jest to operacja, nikt nic nie rozcina. Na trzeci dzień wraca się do domu. Profilaktyka po zabiegu PFO: – przez miesiąc po zabiegu należy się oszczędzać – przez pół roku należy jeść przepisane przez lekarza tabletki – przez rok stosujesz profilaktykę IZW. Po roku parasolka pokrywa się tkanką (wsierdziem). Nie ma na razie jednoznacznych standardów postępowania u chorych z PFO oraz udarami niedokrwiennymi.

Leczenie czyli zmniejszenie ryzyka kolejnego udaru polega na podawaniu leków przeciwpłytkowych, doustnych antykoagulantów oraz przez zamknięcie PFO. Nie istnieją wyraźne wskazania dotyczące zamykania PFO.

Niezarośnięty od okresu życia płodowego otwór owalny nie jest uznawany za patologię, a więc nie wymaga leczenia. W szczególnych sytuacjach klinicznych PFO może jednak powodować przeciek z lewego przedsionka do prawego i w konsekwencji zatory w krążeniu systemowym, w tym mózgowym.

Leczenie PFO i udarów niedokrwiennych

Niezarośnięty od okresu życia płodowego otwór owalny nie jest uznawany za patologię, a więc nie wymaga leczenia. W szczególnych sytuacjach klinicznych PFO może jednak powodować przeciek z lewego przedsionka do prawego i w konsekwencji zatory w krążeniu systemowym, w tym mózgowym.

Udar kryptogenny rozpoznaje się po wykluczeniu innych przyczyn udaru niedokrwiennego. Czynnikami ryzyka pierwszego i kolejnego udaru mózgu u chorych z PFO są:

  • wiek <55 lat,
  • nawracające zdarzenia udarowe,
  • mnogie ogniska niedokrwienne mózgu w badaniach obrazowych,
  • udar mózgu związany z próbą Valsalvy,
  • duży otwór owalny,
  • duży prawo-lewy przeciek w badaniu TEE w trakcie prób prowokacyjnych,
  • współistniejący ASA,

W chwili obecnej nie ma wystarczających danych, aby zalecać zamykanie PFO po pierwszym udarze mózgu, zabieg taki można rozważyć u chorych z nawracającym udarem o nieokreślonej przyczynie.