DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA

Przed badaniem

W celu wykonania badania prosimy:

— zgłosić się do poradni około 15–20 min przed planowanym badaniem,

— posiadać skierowanie na badanie oraz dotychczasową dokumentację medyczną, zwłaszcza neurologiczną.

Badanie

Badanie trwa kilka minut i jest przeprowadzane w pozycji leżącej. W trakcie badania do żyły odłokciowej podawana jest sól fizjologiczna – tzw. kontrast, przygotowywany bezpośrednio przed badaniem poprzez zmieszanie 9 ml 0,9% roztworu NaCl z 1 ml powietrza. Przechodzenie kontrastu do krążenia tętniczego ocenia się w spoczynku oraz z użyciem prowokacji – próby Valsalvy, czyli napięcia mięśni brzucha i parcia.

Po badaniu

Wynik oceniany jest jako negatywny w przypadku dwukrotnego wykonania próby (w spoczynku i po próbie Valsalvy) i nieuzyskania sygnałów mikrozatorowości. O stopniu przecieku decyduje liczba sygnałów (HITS, High Intensity Transient Signals), obecnych po podaniu kontrastu.

Klasyfikacja stopnia przecieku w badaniu c-TCD:
Próba ujemna — brak sygnałów HITS
Próba wątpliwa — pojedyncze (1–5) sygnały HITS
Próba dodatnia — liczne (5–15) sygnały HITS
Próba wybitnie dodatna — bardzo duża ilość
(> 15) sygnałów HITS

Dalsze zalecenia dotyczące ewentualnych konsultacji, dodatkowych badań lub terminu zabiegu są ustalane indywidualnie.

Przed badaniem


W celu wykonania badania prosimy:

— zgłosić się do poradni około 15–20 min przed planowanym badaniem,

— posiadać skierowanie na badanie oraz dotychczasową dokumentację medyczną, zwłaszcza neurologiczną.

Badanie


Badanie trwa kilka minut i jest przeprowadzane w pozycji leżącej. W trakcie badania do żyły odłokciowej podawana jest sól fizjologiczna – tzw. kontrast, przygotowywany bezpośrednio przed badaniem poprzez zmieszanie 9 ml 0,9% roztworu NaCl z 1 ml powietrza. Przechodzenie kontrastu do krążenia tętniczego ocenia się w spoczynku oraz z użyciem prowokacji – próby Valsalvy, czyli napięcia mięśni brzucha i parcia.

Po badaniu


Wynik oceniany jest jako negatywny w przypadku dwukrotnego wykonania próby (w spoczynku i po próbie Valsalvy) i nieuzyskania sygnałów mikrozatorowości. O stopniu przecieku decyduje liczba sygnałów (HITS, High Intensity Transient Signals), obecnych po podaniu kontrastu.

Klasyfikacja stopnia przecieku w badaniu c-TCD:
Próba ujemna — brak sygnałów HITS
Próba wątpliwa — pojedyncze (1–5) sygnały HITS
Próba dodatnia — liczne (5–15) sygnały HITS
Próba wybitnie dodatna — bardzo duża ilość
(> 15) sygnałów HITS

Dalsze zalecenia dotyczące ewentualnych konsultacji, dodatkowych badań lub terminu zabiegu są ustalane indywidualnie.

DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA

Przed badaniem

W celu wykonania badania prosimy aby:

- zgłosić się do poradni około 15–20 min przed planowanym badaniem;

- przyjechać z osobą towarzyszącą, tak aby po badaniu nie prowadzić pojazdów mechanicznych;

- posiadać skierowanie na badanie oraz dotychczasową dokumentację medyczną, zwłaszcza kardiologiczną i neurologiczną. Prosimy o przygotowanie papierowych kopii dokumentacji.

- być na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem. Prosimy o wcześniejsze usunięcie protez, ruchomych mostów zębowych ulub innych przeszkód utrudniających wprowadzenie sondy do przełyku.

Badanie

Badanie trwa kilka minut.
W trakcie badania zostaną Państwo poproszeni o wykonanie tzw. próby Valsalwy, czyli napięcia mięśni brzucha i parcia. Jednocześnie zostanie podany do żyły obwodowej (łokciowej) wstrząśnięta sól fizjologiczna (kontrast), co pozwoli na potwierdzenie lub wykluczenie obecności ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

W trakcie badania stosowana jest lekka sedacja dożylna.

Badanie wykonywane jest z zastosowaniem jednorazowych osłonek na głowicę ultrasonograficzną.

Po badaniu

Wynik i dalsze zalecenia są wydawane po badaniu.
Po badaniu proszę nie jeść przez 2 godziny.
Dalsze zalecenia dotyczące ewentualnych konsultacji, dodatkowych badań lub terminu zabiegu są ustalane indywidualnie.

Przed badaniem


W celu wykonania badania prosimy, aby:

- zgłosić się do poradni około 15–20 min przed planowanym badaniem;

- przyjechać z osobą towarzyszącą, tak aby po badaniu nie prowadzić pojazdów mechanicznych;

- posiadać skierowanie na badanie oraz dotychczasową dokumentację medyczną, zwłaszcza kardiologiczną i neurologiczną. Prosimy pacjentów o przygotowanie papierowych kopii dokumentacji.

- być na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem. Prosimy o wcześniejsze usunięcie protez, ruchomych mostów zębowych ulub innych przeszkód utrudniających wprowadzenie sondy do przełyku.

Badanie


Badanie trwa kilka minut.
W trakcie badania zostaną Państwo poproszeni o wykonanie tzw. próby Valsalwy, czyli napięcia mięśni brzucha i parcia. Jednocześnie zostanie podany do żyły obwodowej (łokciowej) wstrząśnięta sól fizjologiczna (kontrast), co pozwoli na potwierdzenie lub wykluczenie obecności ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

W trakcie badania stosowana jest lekka sedacja dożylna.

Badanie wykonywane jest z zastosowaniem jednorazowych osłonek na głowicę ultrasonograficzną.

Po badaniu


Wynik i dalsze zalecenia są wydawane po badaniu.
Po badaniu proszę nie jeść przez 2 godziny.
Dalsze zalecenia dotyczące ewentualnych konsultacji, dodatkowych badań lub terminu zabiegu są ustalane indywidualnie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy po zabiegu zamknięcia PFO mogę uprawiać sport?

Czy po implantacji okludera można wykonywać rezonans magnetyczny (MRI)?

Czy konieczne jest badanie przezprzełykowe w trakcie zabiegu zamknięcia PFO?

Czy po zabiegu zamknięcia PFO można latać samolotem?

Jak długo trwa zabieg zamknięcia PFO?

Czy po zabiegu zamknięcia PFO mogę uprawiać sport?

Nie ma przeciwwskazań do uprawniania sportu, zwłaszcza rekreacyjnie. Najbardziej istotne jest to, aby nie uprawiać sportów urazowych w okresie kilku miesięcy po zabiegu ze względu na stosowane leczenie przeciwpłytkowe (aspiryna + klopidogrel przez 6 miesięcy).

Czy po implantacji okludera można wykonywać rezonans magnetyczny (MRI)?

Tak, można takie badanie wykonywać. Zalecane jest wykonywania badania urządzeniami do 1,5 tesli.

Czy konieczne jest badanie przezprzełykowe w trakcie zabiegu zamknięcia PFO?

Tak, badanie przezprzełykowe jest niezbędnym elementem zabiegu pozwalającym na właściwe dobranie wielkości okludera (zatyczki), a następnie sprawdzenie prawidłowości jego położenia w sercu.

Czy po zabiegu zamknięcia PFO można latać samolotem?

Ze względu na to, że długie loty w jednej pozycji mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem powstawania skrzeplin w układzie żylnym, warto każdorazowo skonsultować taką podróż z lekarzem i dobrać odpowiednio metodę profilaktyki. Wykonanie zabiegu zamknięcia PFO nie stanowi przeciwskazania do podróży lotniczych, a wręcz zmniejsza ryzyko zatorowości skrzyżowanej.

Jak długo trwa zabieg zamknięcia PFO?

Standardowy zabieg trwa około 30–45 minut.

Nie ma przeciwwskazań do uprawniania sportu, zwłaszcza rekreacyjnie. Najbardziej istotne jest to, aby nie uprawiać sportów urazowych w okresie kilku miesięcy po zabiegu ze względu na stosowane leczenie przeciwpłytkowe (aspiryna + klopidogrel przez 6 miesięcy).

Tak, można takie badanie wykonywać. Zalecane jest wykonywania badania urządzeniami do 1,5 tesli.

Tak, badanie przezprzełykowe jest niezbędnym elementem zabiegu pozwalającym na właściwe dobranie wielkości okludera (zatyczki), a następnie sprawdzenie prawidłowości jego położenia w sercu.

Ze względu na to, że długie loty w jednej pozycji mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem powstawania skrzeplin w układzie żylnym, warto każdorazowo skonsultować taką podróż z lekarzem i dobrać odpowiednio metodę profilaktyki. Wykonanie zabiegu zamknięcia PFO nie stanowi przeciwskazania do podróży lotniczych, a wręcz zmniejsza ryzyko zatorowości skrzyżowanej.

Standardowy zabieg trwa około 30–45 minut.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Publikacje

Informacja dla pacjenta i zgoda na zabieg zamknięcia PFO