DIAGNOSTYKA PFO

Opis obrazka
Opis obrazka

TCD kontrast

Ultrasonografia przezczaszkowa z podaniem kontrastu cechuje się wysoką czułością (97%) oraz swoistością (93%) w rozpoznawaniu wewnątrzsercowego przecieku przez PFO w odniesieniu do echokardiografii przezprzełykowej.

Jest badaniem dobrze tolerowanym przez pacjenta ze względu na małą inwazyjność, jednakże nie pozwala na ocenę morfologiczną PFO oraz różnicowanie pomiędzy PFO, ASD a płucną przetoką tętniczo-żylną jako przyczyną przecieku, co może prowadzić do wyników fałszywie dodatnich.

Echokardiografia przezklatkowa

Istnieje możliwość wykonania kontrastowej echokardiografii przezklatkowej, jednakże jej czułość w odniesieniu do c-TEE wynosi jedynie 46%.

Na podstawie tego badania nie można też dobrać odpowiedniego okludera.

WSKAZANIA DO ZABIEGU ZAMKNIĘCIA PFO

Decyzja o wykonaniu zabiegu zamknięcia PFO jest u każdego pacjenta podejmowana indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej, przebiegu klinicznego oraz wyników badań obrazowych, zwłaszcza echokardiografii przezprzełykowej.

Wskazania terapeutyczne:

migrena (z aurą),

syndrom platyphnea-orthodeoxia, desaturacja wysiłkowa,

bezdech senny.

Wskazania związane z aktywnością zawodową/rekreacyjną:

nurkowie,

muzycy,

piloci,

kierowcy,

alpiniści.

Wskazania związane z anatomią ubytku:

masywny przeciek prawo-lewy,

tętniak przegrody międzyprzedsionkowej,

siateczka Chiariego.

ZABIEG ZAMKNIĘCIA PFO

Hospitalizacja w oddziale kardiologii trwa około 2–3 dni.

Zabieg Zabieg

Przed zabiegiem

Najczęściej pacjent jest przyjmowany rano do szpitala. W godzinach popołudniowych w dniu przyjęcia lub następnego dnia jest wykonywany zabieg. Jeśli zabieg jest w dniu przyjęcia, pacjent musi pozostać na czczo. Wypis po wykonaniu badań kontrolnych zwykle planowany jest na następny dzień.

Badania przy przyjęciu do szpitala, oddziału kardiologii:
— standardowe badania biochemiczne, morfologia, test ciążowy u kobiet;
— EKG;
— echokardiografia przezklatkowa;
— inne badania w zależności od wskazań.

Przed zabiegiem i przewiezieniem do pracowni kardiologii zabiegowej standardowo pacjenci mają podawany dożylnie antybiotyk (jednorazowo), metoclopramid i kroplówkę z soli fizjologicznej.

Zabieg zamknięcia PFO

Zabieg zamknięcia PFO wykonywany jest w pracowni kardiologii zabiegowej z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących sterylności sali zabiegowej oraz ze stosowaniem wyłącznie jednorazowych wyrobów medycznych, które mogą mieć kontakt z pacjentem. Absolutna większość zabiegów jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym z zastosowaniem jedynie niewielkiej sedacji dożylnej. Pacjent w trakcie zabiegu pozostaje przytomny.

Zabieg składa się z kilku etapów:

 • nakłucie żyły udowej,
 • przejście przez kanał PFO do lewego przedsionka pod kontrolą fluoroskopii oraz badania echokardiograficznego przezprzełykowego,
 • wprowadzenie okludera w koszulce transseptalnej do lewego przedsionka,
 • otwarcie części lewoprzedsionkowej i prawoprzedsionkowej oraz kontrola prawidłowego położenia okludera – radiologiczna oraz echokardiograficzna,
 • odłączenie zestawu po potwierdzeniu właściwej lokalizacji okludera (skopia i TEE).

Zabieg składa się z kilku etapów:

 • nakłucie żyły udowej,
 • przejście przez kanał PFO do lewego przedsionka pod kontrolą fluoroskopii oraz badania echokardiograficznego przezprzełykowego,
 • wprowadzenie okludera w koszulce transseptalnej do lewego przedsionka,
 • otwarcie części lewoprzedsionkowej i prawoprzedsionkowej oraz kontrola prawidłowego położenia okludera – radiologiczna oraz echokardiograficzna,
 • odłączenie zestawu po potwierdzeniu właściwej lokalizacji okludera (skopia i TEE).

PFO lewy przedsionek PFO lewy przedsionek

Po zabiegu

Po zabiegu pacjent przewożony jest na salę, gdzie powinien pozostać w pozycji leżącej przez kilka godzin.

Do 2 godzin po zabiegu pacjent otrzymuje leki przeciwpłytkowe: 300 mg Clopidogrel + 75 mg ASA, jednorazowo 2 godz. po zabiegu, które są następnie kontynuowane ambulatoryjnie: przez 6 miesięcy Clopidogrel 1 × 75 mg oraz przez 12 miesięcy aspiryna 1 × 75 mg.

Zabiegi przezskórnego zamykania PFO wykonywane przez doświadczony zespół obarczone są niskim poziomem powikłań, który zazwyczaj nie przekracza 1%.

Powikłania takie jak: infekcja, zapalenie wsierdzia, utrata urządzenia zamykającego, perforacja, tamponada serca, są niezwykle rzadkie. Arytmia, migotanie przedsionków w trakcie zabiegu może wystąpić u 3–5% pacjentów, niepełne zamknięcie – 5% a zatorowość powietrzna – poniżej 1%.

Podsumowanie zabiegu zamknięcia PFO:

 • czas trwania zabiegu – około 45 min,
 • znieczulenie miejscowe,
 • hospitalizacja – 2–3 dni,
 • po 3–6 i 12 miesiącach kontrolne przezklatkowe badanie echokardiograficzne,
 • farmakoterapia: przez 6 miesięcy Clopidogrel 1 × 75 mg + ASA 1 × 75 mg,
 • profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia przez 6 miesięcy.

Podsumowanie zabiegu zamknięcia PFO:

 • czas trwania zabiegu – około 45 min,
 • znieczulenie miejscowe,
 • hospitalizacja – 2–3 dni,
 • farmakoterapia ambulatoryjnie: przez 6 miesięcy Clopidogrel 1 × 75 mg + ASA 1 × 75 mg,
 • profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia przez 6 miesięcy.