Drożny otwór owalny (ang. patent foramen ovale – PFO) jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia neurologicznej choroby dekompresyjnej (DCI) podczas nurkowania.

Wydaje się, że przezskórne zamknięcie  jest skuteczną metodą zapobiegania nowym incydentom DCI u nurków przestrzegających zasad bezpiecznego nurkowania.